HanzaVia® Place i Parkingi.

 

 

System układania HanzaVia® Mineral oraz HanzaVia® jest wodoprzepuszczalną ekologiczną łączną nawierzchnią. Bardzo dobrze sprawdza się jako powierzchnia parkingowa, gdyż nie kurzy, nie ma problemu z odwodnieniem (woda po prostu przesiąka przez nawierzchnię HanzaVia®), oraz jest trwała i stabilna.

Układanie:

  • Ułożenie nawierzchni HanzaVia®, następuje za pomocą łaty lub ręcznie.

  • HanzaVia® jest mieszana z kruszywem, na budowie za pomocą mieszarki, po czym układana. Warstwa HanzaVia powinna mieć grubość 5 cm (4 cm po ubiciu) i powinna być polana odpowiednią ilością wody (80-100 l/m2). Po wystarczającym wyschnięciu nawierzchni (2-5 dni słonecznych), nawierzchnia powinna zostać statycznie ubita walcem (1 do 2 ton).

  • Po całkowitym wyschnięciu warstwy (5-15 dni w zależności od warunków atmosferycznych) nawierzchnia jest gotowa do użytku. Można liczyć z ubiciem nawierzchni wynikającym z nawodnienia warstwy (0,5 do 1 cm). HanzaVia® powinna koniecznie zostać równomiernie rozprowadzona po całej powierzchni. Ewentualne uszkodzenia nawierzchni można poprawić za pomocą grabi, zagrabioną powierzchnię należy nawodnić oraz ubić. Maksymalna wytrzymałość nawierzchni jest osiągana dopiero po całkowitym wyschnięciu nawierzchni HanzaVia®.