Pytania n/t. Stabilizera 

Stabilizer jest to środek naturalny o pochodzeniu roślinnym, który wiąże piasek i żwir.
Stabilizer może być używany do nawierzchni ścieżek spacerowych, rowerowych, parkingów samochodowych ,dróg dojazdowych i osiedlowych, boisk szkolnych, placów i promenad, w klubach golfowych, bieżni wyścigów konnych, pól bejsbolowych, kortów tenisowych a także do wzmocnienia skarp, opasek wokół drzew i wjazdy do garaży , itp.
Do Stabilizera stosuje się mieszankę piasku łamanego i żwiru o frakcjach od 0-4mm do 0-8mm przy zwiększonej proporcji drobnych frakcji poniżej 0,080 mm.
Nawierzchnie z użyciem Stabilizera mogą być wykonywane ręcznie lub z użyciem rozkładarki mechanicznej. Po ułożeniu nawierzchni, powinna być ona nawadniana i walcowana kilkukrotnie, a następnie pozostawiona do wyschnięcia.
Nieznane są przeciwwskazania do stosowania Stabilizera w miejscach zadaszonych. Pewna ilość drobin może się oderwać od nawierzchni, ale po pewnym czasie można powierzchnię nawodnić i zawalcować identycznie jak na odkrytych nawierzchniach.
Stabilizer nie infekuje wód gruntowych więc może być bez problemu użyty na powierzchniach objętych ochroną wód gruntowych. Nawierzchnie HanzaVia ze Stabilizerem posiadają Atest Higieniczny PZH.
Określa się, że maksymalny spadek nawierzchni wynosi 15%, w praktyce jednak wykonywano nawierzchnie ze spadkiem 17%, które po wielu latach zachowują odpowiednie właściwości. Obecnie, badane są nawierzchnie o spadkach 22%
Stabilizer jest bezbarwny. Kolor mieszanki piaskowo-żwirowej nadaje barwę nawierzchni. Produkty HanzaVia są konfekcjonowane pod kątem kolorystyki.
Ogólnie biorąc, nawierzchnie ze Stabilizerem przeznaczone są do eksploatacji przez samochody osobowe i ciężarowe 3-osiowe, pod warunkiem właściwego wykonania podbudowy.
Przenoszenie obciążeń nawierzchni w warunkach deszczowych jest nieco ograniczone w pierwszych tygodniach po jej wykonaniu, kiedy nawierzchnia jeszcze całkowicie nie wyschła. Po jej wyschnięciu, może być eksploatowana w dni mokre bez ograniczeń.
Podbudowy pod nawierzchnie ze Stabilizerem powinny być wodoprzepuszczalne i wykonane z minerałów, które nie ulegają lasowaniu pod wpływem powietrza i wody. Wyklucza się stosowanie wapieni i wapieni dolomitycznych. Podbudowy wykonuje się z klińców 4-31,5mm o grubości przynajmniej 15 cm po zagęszczeniu.
Głównymi zaletami nawierzchni HanzaVia Stabilizer są:- niskie koszty eksploatacji,- nie powoduje kurzenia,- duża twardość nawierzchni,- bezterminowe przechowywanie,- stale pozostaje elastyczna,- wodoprzepuszczalność,- nie występują straty w ubytkach i kolorze,- rekomendacja medycyny sportowej,
W przypadku uszkodzeń z powodu intensywnej eksploatacji, nawierzchnie ze Stabilizerem mogą być łatwo naprawiane. Należy uzupełnić materiał, nawodnić i zagęścić. Po kilku dniach, naprawiany fragment nawierzchni nie jest widoczny.
Roślina o botanicznej nazwie Psyllium jest hodowana w szkółkach na plantacjach Arizony (USA)i eksploatowana od ponad 25lat. Dziko rosnące rośliny nie są wykorzystywane. Stabilizer nie jest wyłącznie produktem naturalnym, ale także spełnia standardy ekologiczne.
Tak, oczywiście można. Produkt HanzaVia Fugenbruk zawierający Stabilizer jest stosowany jako zasypka do kostki brukowej.
Nawierzchnia Stabilizer jest samooczyszczająca się pod wpływem opadówdeszczu Padająca woda wymywa naniesione błoto, które wraz z nią przenikado dolnych partii nawierzchni, pozostawiając ją w oryginalnym kolorze. Tosamo dzieje się z plamami oleju, które nie są absorbowane przez kruszywo.
Sam Stabilizer dostarczany jest w workach 18 kilogramowych. Nawierzchnie HanzaVia Stabilizer dostarczane są bądź wahadłami kolejowymi, w BIG-BAG lub transportem drogowym. Dla klientów posiadających własne środki transportu, odbiór następuje z kopalni w Niemczech lub z magazynu k. Warszawy.
Stabilizer posiada referencje z całego świata. Główne to:- Central Park Nowy Jork, ponad 30 tys. m2,- Wiadukt Letten w Zurychu, ścieżki piesze i rowerowe,- Park Oerliker Zurych,- Cmentarz Nordheim Zurych,- Park Miejski w Sztutgard,- Parking Daimler-Mercedes Sztutgard,- Klub golfowy w Bad Griesbach – Niemcy,- Łazienki Królewskie w Warszawie,- Kompleks hotelowy w Głęboczku – Mazury,- Ponad 1.500.000 m2 w całej Europie