Pytania Elastopave 

Elastopave jest dwuskładnikowym spoiwem poliuretanowym przeznaczonym do trwałego spajania kamieni. Został on zaprojektowany, wdrożony do produkcji i dystrybucji przez firmę BASF Polyurethanes GmbH Lemfoerde Niemcy.
Elastopave może być stosowany do nawierzchni, jeśli zależy nam na osiągnięciu efektu wodoprzepuszczalności,oddychania i estetycznego wyglądu. Nawierzchnie HanzaVia Elastopave wykonywane są na ścieżkach rowerowych, parkingach, deptakach, ciągach pieszych, w parkach i skwerach, powierzchniach wokół dużych obiektów handlowych i magazynowych, drogach dojazdowych i zjazdach do garaży, a także na skarpach i jako falochrony.Od kilku lat materiał ten jest testowany w drogownictwie.
Najczęściej, do nawierzchni Elastopave jest używane kruszywo łamane o frakcjach od 1 do 8 mm np. 1-5 mm, ale może być także używane grubsze, w zależności jaki efekt końcowy zamierzamy uzyskać. Na ścieżki rowerowe standardowym kruszywem jest 1-4 mm o kontrolowanej zawartości pyłów.
Elastopave przygotowuje się na miejscu budowy. Jego przygotowanie polega na wymieszaniu składników kleju tj. Polyolu i Isocyjanatu w odpowiedniej proporcji wobec siebie i dodaniu tak wymieszanego kleju do kruszywa, zachowując ścisle określoną proporcję, najczęściej 4 % kleju wagowo w stosunku do wagi kruszywa.Po wymieszaniu, materiał jest gotowy do układania na podbudowie. Firma HanzaVia wraz z klejem, dostarcza szczegółową instrukcję przygotowania kleju i wykonania nawierzchni jak i prawidłowego wykonania podbudowy.
Teoretycznie, taką nawierzchnie może wykonać każdy wykonawca, który wykonywał roboty drogowe lub brukarskie. Praktycznie jednak, wykonawca powinien być przeszkolony w zakresie wykonawstwa nawierzchni żywicznych.Firma HanzaVia zapewnia takie szkolenie.
Kolor nawierzchni Elastopave zależy od koloru kruszywa, ponieważ klej jest w zasadzie transparentny. Po zmieszaniu kruszywa z klejem, nawierzchnia uzyskuje kolor identyczny do koloru mokrego kruszywa. Przy stosowaniu kruszyw jasnych, należy wziąć pod uwagę działanie promieni UV, które delikatnie zmieniają kolor nawierzchni po pewnym czasie. Jest specjalna linia Elastopave dla jasnych kamieni lub szkła która nie zmienia koloru – ale jego cena jest wyższa..
Nawierzchnie Elastopave są całkowicie odporne na działanie soli drogowej i innych środków chemicznych utrzymania zimowego.Elastopave jest stosowany do wykonywania falochronów morskich, gdzie działanie soli jest stałe, niezależnie od sezonu.
Odpowiadając na to pytanie, prosimy uwzględnić fakt, iż nawierzchnie Elastopave są wykonywane na obszarach o ograniczonej infekcji błotem i piaskiem. W przypadku jednak takiej infekcji, czyszczenie należy wykonywać sprężonym powietrzem oraz za pomocą odkurzaczy przemysłowych, czy myjek ciśnieniowych. System kanalików wewnątrz struktury nawierzchni Elastopave nie dopuści do ich „zatkania" przez piasek, który da się skutecznie usunąć.
Elastopave wykonuje się z powodzeniem na spadkach.
Przeprowadzone próby wykazały, że kontakt układanej nawierzchni z wodą deszczową nie wpływa na skuteczność sieciowania (wiązania) kleju i nie ma wpływu na wygląd i jakość nawierzchni. Producent kleju zaleca jednak, aby przy intensywnych opadach deszczu nie wykonywać nawierzchni a jeśli jest taka konieczność, stosować przestawne zadaszenia. Jedynym koniecznym warunkiem jest użycie suchego kruszywa.
Wymagania odnośnie podbudów stosowanych przy nawierzchniach Elastopave są zbliżone do wymagań odnośnie podbudów stabilizowanych mechanicznie w budownictwie drogowym, z tą jednak różnicą, że stosowany jest kliniec 4-31,5 zamiast mieszanki 0-31,5. Przy wykonywaniu tych klińcowych podbudów, należy zwrócić uwagę na ich szczególną właściwość odnośnie zagęszczania. Klińce zagęszczają się trudniej niż mieszanki i wobec tego wymagają dłuższego i intensywniejszego zagęszczania do osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia w zakresie 95%. Ponadto, firma HanzaVia rekomenduje układanie 6-cio centymetrowej warstwy dynamicznej HanzaVia Dynamic bezpośrednio na ułożoną i zagęszczoną podbudowę klińcową i na nią po zagęszczeniu, dopiero układa się warstwę wierzchnią HanzaVia Elastopave. Warstwa dynamiczna przenosi większość obciążeń występujących na nawierzchni, uelastycznia konstrukcję i poprawia jej dynamikę.
Klej Elastopave dostarczany jest w pojemnikach 5,10 i 20 kilogramowych lub beczkach 200 litrowych na paletach. Materiał mineralny może być dostarczany przez firmę HanzaVia koleją, transportem samochodowym luzem lub w workach BIG-BAG.
W przeciwieństwie do nawierzchni tradycyjnych tj. asfaltowych i betonowych,podstawową zaletą nawierzchni Elastopave jest jej wodoprzepuszczalność. Porowata nawierzchnia umożliwia przenikanie wody w głąb gruntu oraz areację powietrza , czyniąc ją konstrukcją ekologiczną. Ponadto, nawierzchnie Elastopave posiadają estetyczny wygląd, mogą być projektowane w różnej kolorystyce i strukturze (drobnoziarniste lub gruboziarniste)zapewniając antypoślizgowość. Nawierzchnie te są odporne na temperaturę i sól, są proste i relatywnie tanie w wykonaniu, posiadają długą żywotność.
Producent kleju Elastopave firma BASF wprowadzając ten produkt na rynek, zapewnia bezpieczeństwo w jego stosowaniu. Do każdej partii produktu, dołączana jest karta bezpieczeństwa informująca o jego charakterystyce i ewentualnych zagrożeniach. Ponadto, w zakresie kontaktów z wodą użytkową i gruntową, Elastopave znajduje się na liście produktów dopuszczonych do kontaktów z wodą użytkową wydanej przez Drinking Water Inspectorate (DWI) U.K. z Lutego 2012 r. poz. DWI 56/4/954
Jest podstawowa różnica pomiędzy tymi dwiema nawierzchniami, jakkolwiek posiadają trzy wspólne zalety – są wodoprzepuszczalne, zapewniają areację powietrza i są ekologiczne. Różnica polega na zastosowaniu diametralnie odmiennych z punktu widzenia cech chemicznych materiałów wiążących.
Zmiana temperatury na wykonaną nawierzchnię, w zakresie temperatur występujących w naturze, nie mają żadnego wpływu.
Ścieżki rowerowe i podłużne opaski wokół budynków dylatuje się co 5-7 metrów poprzez nacięcie nawierzchni w poprzek na głębokość warstwy i wypełnienie fugą dylatacyjną. Wieksze powierzchnie dylatuje się co 5 m.